Eerste kennismaking


OBS de Pioniers is in 1980 gebouwd tussen de wijken Waardhuizen en Middenhoven in Amstelveen Zuid, een omgeving met veel groen en open ruimte. De school staat met twee andere basisscholen (PC en RK) midden in deze buurt. De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving. De culturele achtergrond van de leerlingen is vrij heterogeen. Er zijn kinderen van geboren Amstelveners, verhuisde Amsterdammers, vluchtelingen en ook kinderen van buitenlandse ouders die hier (tijdelijk) werken (expats) en vaak hoger zijn opgeleid.
OBS de Pioniers is een openbare school en maakt deel uit van stichting Amstelwijs. Openbaar onderwijs draagt actief en nadrukkelijk bij aan de vorming en ontwikkeling van de samenleving. In het openbaar onderwijs heerst een klimaat van tolerantie en democratie. Leerlingen, ouders, leerkrachten, directies en bestuursleden zijn gewend open met elkaar te communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.

Klik op de afbeelding hiernaast om de folder van OBS de Pioniers te openen!