Ons team


Groepsindeling 2020-2021
 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2A Esther Esther Esther Esther Margreth
1/2B Eva Eva Eva Martine Martine
1/2C en NT2 Annette Annette Annette Annette Annette
RT en ondersteuning Jacqueline Jacqueline
Margreth
Jacqueline
Margreth
Anna
Margreth
Anna
Anna
3 Annemarie Edwin Edwin Edwin Edwin
4 Simone Simone Simon/Mariel Simone Simone
5 Monique Monique Monique Mariel Mariel
5/6 Manouk Manouk Manouk Ineke Ineke
6* Nahid/Richard Nahid/Richard Nahid/Paul Paul Paul
7 Mariëlle Mariëlle Natascha Natascha Natascha
8 Miek Miek Miek Miek/Richard Miek/Richard
gym Martine   Martijn    
IB   Gerard Gerard tot 12.30 Gerard  
adjunct   Annemarie Annemarie    
directeur Carla Carla Carla Carla Carla
conciërge   Anita Anita Anita Anita
administratie   Ingrid   Ingrid  
vrijwilligers   Joke
Doriëttie
  Joke
Doriëttie
 

*) Nahid staat op maandag, dinsdag en woensdag in groep 6, maar wordt gedurende haar ziekte vervangen.