Ontdekkend leren


We zorgen ervoor dat de leerlingen leren wat ze moeten leren. We geven ze een stevige basis voor taal en rekenen, waarmee we ons houden aan de normen van het ministerie. Daarnaast bouwen we aan een brede ontwikkeling met vormen van 'onderzoekend en ontdekkend leren’. 
Dit deel van het onderwijsaanbod noemen we ook wel talentontwikkeling. We bieden onderwijs, in de breedste zin van het woord, dat kinderen in staat stelt zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Dit past bij de 21e eeuw, waarbij aandacht is voor het ontwikkelen van schoolse, communicatieve en sociale vaardigheden. Om dit te bewerkstelligen werken wij in de middagen volgens de thematische methodiek van Jeelo (je eigen leeromgeving), waarin kinderen een uitgebalanceerd aanbod van kennis en vaardigheden krijgen aangeboden. Tijdens beide dagdelen gaat het om het leren van leerlingen. Kinderen doen dit op een eigen manier. Wij bieden daarom verschillende vormen van leren aan. Dit is dus niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van creativiteit, sportiviteit en socialiteit.

Wellicht heeft u als ouder een leuke hobby of een mooi beroep waarover u zou willen vertellen in de klas(sen)?
U kunt zich hiervoor aanmelden door een talentenkaart voor ouders in te vullen!