De kernvakken


Wij bieden goed onderwijs in de ochtenden. Dit noemen we ook wel gedegen onderwijs op het gebied van taal, rekenen, spelling en lezen. Gedegen betekent dat de leerkracht en leerling beiden verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces. Leerkrachten zetten gericht instructies, middelen en materialen in om de leerstof doelgericht aan te bieden. In onze lessen proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. We werken hierbij met moderne methoden. Daarnaast hebben wij een goed systeem voor signalering en bieden we ondersteuning aan ieder kind.

Ons onderwijs werkt, omdat wij:

Echt werken met de doorlopende leerlijn:
We zorgen ervoor dat onze leerkrachten in elke klas met dezelfde pedagogische principes en structuur werken. Dat geeft iedereen (leerlingen, leerkrachten en ook ouders) structuur en duidelijkheid. Iedereen weet waar hij aan toe is, vooral bij de overgang naar een nieuwe groep. Maar het helpt ons team ook bij het in kaart brengen van de groei van leerlingen over de schooljaren heen. Daardoor kunnen we de leerlingen, bij elke stap die ze zetten, effectiever begeleiden. Ten derde maakt onze doorlopende leerlijn het leren door de leerlingen makkelijker, waardoor zij zich bij ons optimaal kunnen ontwikkelen.

Een open en persoonlijke sfeer creëren:
Als u bij ons op school binnenkomt, merkt u het: er heerst een natuurlijke rust. We doen ons best om deze rustige, open en persoonlijke sfeer te creëren, waarin kinderen mogen zijn wie ze zijn en hun wereld mogen ontdekken. Onze kleinschaligheid helpt daarbij, want zo leren de kinderen, ouders en teamleden elkaar allemaal kennen. We weten heel goed hoe belangrijk ‘veiligheid’ is voor kinderen. Alleen als ze zich veilig voelen, kunnen ze leren. Daarom besteden we naast het leren van kennis, ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele veiligheid. Dit doen we met de methode ‘HIRO’.
Onderaan de homepage vindt u een knop waarop u kunt klikken voor meer informatie over HIRO.