Ouderraad


De oudervereniging van De Pioniers bestaat dit jaar uit de volgende leden:

Michel Timmer; voorzitter. 
Marieke Gorter; penningmeester. 
Pim Braam; lid
Linda Lazzeri; lid
Simone van Breda; lid
Jantine van Limbeek; lid
Zorayda Hoevertsz; lid
Meester Edwin zit als teamlid in de ouderraad.
 
Als leden van de oudervereniging houden wij ons er voornamelijk mee bezig om de feesten die er op school worden gevierd samen met de leraren te verzorgen. We doen dit met heel veel plezier en gaan er ook dit jaar weer iets moois van maken! aan als lid van de OV. 
 
Aan het begin van het schooljaar vragen wij de ouders om een vrijwillige bijdrage te doen. Dit bedrag wordt betaald aan de ouderraad. Van deze bijdrage worden de activiteiten die de ouderraad organiseert betaald. De penningmeester houdt nauwkeurig bij hoeveel stortingen er worden gedaan en aan de hand hiervan worden de budgetten voor de verschillende commissies bepaald. 
Afgelopen schooljaar waren de commissies als volgt:
 * Juf en Meesterdag
 * Sinterklaas 
* Kerst 
* Schoolreis 
* Kleuterfeest
* Sport 
* Slotfeest 
 
Momenteel hebben we genoeg leden om alle feesten te kunnen verzorgen, maar we zouden nog best iemand erbij kunnen gebruiken. Lijkt het je leuk om samen met ons te zorgen dat de kinderen weer kunnen genieten van alle feesten die op school worden gevierd, meld je dan aan als lid van de OV!  Mail dit naar ov.depioniers@gmail.com