Testimonials


Onderstaand leest u enkele reacties van ouders van onze school.

 

"...their method of teaching is simple but unique." 


"...een rugzak vol kennis en vaardigheden. Echte Pioniers!"

11 oktober 2019
 
Wij zijn nog steeds heel gelukkig met onze keuze voor de Pioniers. Onze kinderen ontwikkelen zich in een fijne sfeer. Ze worden gezien: hun karakters, mogelijkheden en uitdagingen. Wij denken dat dit de basis is voor hun plezier op school en voor de mooie stappen die ze maken op sociaal én cognitief gebied. 

Het contact met de leerkrachten is heel prettig en met korte lijntjes. Het enthousiasme en de professionaliteit van het team zorgen voor mooie initiatieven en onderwijsontwikkelingen. Zo ervaren onze kinderen de leervorm Jeelo als heel positief en leren ze zo veel over de wereld en hun omgeving. Maar ook stimuleert het vaardigheden als projectmatig en zelfstandig werken, onderzoeken, samenwerken en eigen initiatief. 
Ook de aandacht voor gezond leven en de diverse sportclinics, (vaak in samenwerking met ouders van school) en de duidelijke visie op een fijne en veilige sfeer op school, zonder pesten, maken dat wij erg blij zijn met deze school. 

We zien onze jongens opgroeien tot sociale, zelfstandige, nieuwsgierige jonge mensen met een rugzak vol kennis en vaardigheden. Echte Pioniers!

Hilde, moeder van Flint, Tobi en Dex

 


"Gewoon een goede school!"

14 oktober 2019

In oktober 2018 zijn we gewisseld van school en toen hebben we bewust voor De Pioniers gekozen. Tijdens het introductiegesprek en de rondleiding waren we verrast door de goede sfeer en hadden we meteen een goed gevoel. Dit gevoel is daarna alleen maar bevestigd. De Pioniers is een fijne, kleine school met een grote betrokkenheid van zowel leerkrachten en directie als ouders. Het lerarenteam is een hechte, vaste groep. Via de Parro-app worden ouders voortdurend op de hoogte gehouden van de dagelijkse bezigheden van onze kinderen en van de activiteiten waar ouders bij kunnen helpen.

Kenmerkend zijn ook de groepsdoorbroken Jeelo-projecten, waarbij maatschappelijke thema’s als verkeer en veiligheid, onze planeet of gezond eten behandeld worden. Ook zijn er veel uitstapjes en sportieve activiteiten voor de kinderen waarbij ook de ouderbetrokkenheid groot is. Inmiddels zijn we een precies een jaar bij De Pioniers, onze kinderen waren snel gewend en gaan met plezier naar school. Kortom, gewoon een goede school!

Willem (ouder van twee kinderen in groep 2 en 4)