Schooltijden & vakantierooster


Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag naar school van 08:25 - 14:00u.
Op deze pagina vindt u  aanvullende informatie over de vakanties en studiedagen.

Vakanties & studiedagen in schooljaar 2019-2020:
Studiedag                       vrijdag 9 oktober 2020
Herfstvakantie               10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020 
Studiedag 1 t/m 4         9 december
Kerstvakantie                19 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Studiedag                      maandag 4 januari 2021 
Voorjaarsvakantie       20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Studiedag                     donderdag 1 april 2021 
Pasen                             2 t/m 5 april 2021
Koningsdag                 dinsdag 27 april 2021
Meivakantie                  1 mei 2021  t/m 16 mei 2021 (inclusief Hemelvaart)
Pinksteren                     maandag 24 mei 2021 
Studiedagen                 8 en 9 juli 2021
Zomervakantie            10 juli 2021  t/m 22 augustus 2021

Verlof buiten de hierboven genoemde data is niet toegestaan op basis van de richtlijnen van bureau Leerplicht.
In uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag worden gehonoreerd.
Hiertoe dient u minimaal zes weken van tevoren een aanvraagformulier in te dienen bij de directie van de school.
De formulieren zijn verkrijgbaar via de leerkracht van uw kind.